Değerli Meslekdaşlarım,

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu 7. Dönem 3. Kursu 24-27 Mayıs 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Ağahan Ünlü’nün ev sahipliğinde Ankara’da, The Green Park Otel’de gerçekleştirilecektir. Bu dönem kurs konusu ‘‘TRAVMA, VASKÜLER HASTALIKLAR, SPASTİSİTE, ENFEKSİYON VE KRANİOSİNOSTOZİS’’dir. Kursta grubumuzdan bu alanda çok önemli isimler eğitmen olarak görev alacaktır.

Kurs katılımcılarına; Baykaner, Erşahin, Mutluer, Özek hocalarımızın editörlüğünde hazırlanan ve grubumuz üyeleri tarafından yazılmış “Pediatrik Nöroşirürji” kitabı, kurucu üyelerimizden olan ve sonsuzluğa uğurladığımız değerli hocalarımız Prof. Dr. Kemali Baykaner ve Prof. Dr. Yusuf Erşahin’ in anısına takdim edilecektir.

Ankara’da yapılacak bu kursa pediatrik nöroşirürjiye gönül vermiş tüm meslektaşlarımızı bu vesileyle davet ederim.


Prof. Dr. Hakan Karabağlı
Türk Nöroşirurji Derneği
Pediatrik Nöroşirurji Öğretim ve Eğitim Grubu Başkanı