SAAT KONULAR
13.30-18.00 Kayıt
19.30-21.00 Açılış Kokteyli
SAAT KONULAR KONUŞMACILAR
08.30 – 08.45 Açılış
Prof. Dr. Ağahan Ünlü – Lokal Organizatör
Prof. Dr. Savaş Ceylan – TND Başkanı
Prof. Dr. Hakan Karabağlı – TND PNG Başkanı
Prof. Dr. M. Memet Özek – Eğitim Komitesi
08.45 – 10.15 Prof. Dr. Kemali Baykaner Oturumu Oturum Başkanları: Saffet Mutluer, Ağahan Ünlü
08:45 – 09:00 Kafa travması: Epidemiyoloji, Mekanizma ve Tipleri Alp. Ö Börcek
09:05 – 09:20 Kafa travmalı hastaya yaklaşım ve kullanılan skalalar Suat Öktem
09:25 – 09:35 Doğum travmaları Soner Duru
09:40 – 09:55 Kafatası kırıkları (lineer, parçalı, çökme) yönetimleri Hakan Karabağlı
10:00 – 10:10 Epidural hematom Murat Vural
10.15 – 10.35 Kahve Arası
10.35 – 12.20 2. Oturum Oturum Başkanları: Çağatay Önal, Alp Ö. Börçek
10:35 – 11:05 Açık oturum: Akut subdural hematom. Nasıl yapıyorsunuz? Moderatör: Mehmet Selçuki
Tartışmacılar: Tuncer Turhan, Kaya Kılıç, Özcan Tarım
11:05 – 11:15 Kronik subdural hematoma Suat Öktem
11:20 – 11:30 Penetran yaralanmalar Yusuf İzci
11:35 – 11:45 Genişleyen kırıklar Ağahan Ünlü
11:50 – 12:20 Olgu Sunumu Osman Şimşek, Özkan Tehli, Ahmet Önder Güney
12:20 – 13:30 Öğle Yemeği
13.30 – 15.30 3. Oturum Oturum Başkanları: Saim Kazan, Hakan Karabağlı
13:30 – 13:45 Rinore ve otore yöntemi ve cerrahi tedavi Alp Ö. Börçek
13:50 – 14:00 Çocuk istismarı Adnan Dağçınar
14:05 – 14:15 Karotiko-kavernöz fistül Mehmet Selçuki
14:20 – 14:35 Beyin ölümü Özcan Tarım
14:40 – 14:55 Kranioplasti teknikleri Saffet Mutluer
15:00 – 15:15 Video Adnan Dağçınar
15:15 – 15:30 Olgu sunumu Soner Duru
15.30 – 15.50 Kahve Arası
15:50 – 17:15 4. Oturum: Enfeksiyon Oturum Başkanları: Yusuf Tüzün, Suat Öktem
15:50 – 16:20 Açık Oturum: İntrakranial abse tedavisi yönetimi Moderatör: Suat Öktem
Tartışmacılar: Soner Duru, Adnan Dağçınar, Yusuf İzci
16:20 – 16:30 Kranial Epidural ve Subdural ampiyem Özcan Tarım
16:35 – 16:45 Santral Sinir Sistemi Tüberküloz enfeksiyonları Kaya Kılıç
16:50 – 17:00 Ülkemizdeki parazitozlar Mehmet Selçuki
17:00 – 17:15 Spinal enfeksiyonlar Saffet Mutluer
17:15 – 18:00 5. Oturum: Olgu tartışması ve olgu sunumu Oturum Başkanı: M. Memet Özek
17:15 – 17:30 Olgu Sunumu Özcan Tarım
17.30 – 18:00 Video Hakan Karabağlı, Yusuf İzci
18:15 – 20:00 PNG AİLE TOPLANTISI
SAAT KONULAR KONUŞMACILAR
08.30 – 10.20 Prof. Dr. Yusuf Erşahin Oturumu Oturum Başkanları: Mehmet Selçuki, Celal Bağdatlıoğlu
08:30 – 08:40 Kraniosinostozisde moleküler genetik Mehmet Selçuki
08:45 – 08:55 Cerrahi öncesi hazırlıklar ne olmalı? Suat Öktem
09:00 – 09:10 Radyolojik değerlendirme Erdem Yıldız
09:15 – 09:45 Açık Oturum: Skafosefali cerrahisi – Nasıl yapıyorsunuz? Moderatör: Saffet Mutluer
Tartışmacılar: Hakan Karabağlı, Murat Vural, Alp Ö. Börçek
09:50 – 10:05 Anterior plagiosefali ve “positional molding” M. Memet Özek
10:10 – 10:20 Trigonosefali Ağahan Ünlü
10.20 – 11.00 Kahve Arası
11.00 – 12.50 7. Oturum Oturum Başkanları: Yusuf İzci, Tuncer Turhan
11:00 – 11:10 Brakisefali Yusuf İzci
11:15 – 11:25 Endoskopik girişimlerin sinostoz tedavisindeki yeri nedir? Adnan Dağçınar
11:30 – 11:40 Post-op bakım nasıl olmalı? Soner Duru
11:45 – 11:55 Sendromik sinostozlarda klinik genetik Nükhet Kutlay
12:00 – 12:10 Sendromik sinostoslarda nöroşirurjikal yaklaşım Tuncer Turhan
12:15 – 12:25 Orta yüz ilerletme Saffet Mutluer
12:30 – 12:40 Olgu Sunumu Ahmet Önder Güney
12:40 – 12:50 Video sunumu Suat Öktem
12.50 – 14.15 Öğle Yemeği
14.15 – 16.10 8. Oturum: Omurga sorunları Oturum Başkanları: Volkan Etuş, Adnan Dağçınar
14:15 – 14:35 Spastisite ve hareket bozuklukları M. Memet Özek
14:40 – 15:00 Spinal Travma – Atlanto aksiyal ve servikal travma Nejat Akalan
15:05 – 15:25 Spinal Travma – Torakal, lomber ve sakral travma Murat Vural
15:30 – 16:00 Olgu tartışması Özkan Tehli, Ağahan Ünlü
16:00 – 16:30 Kahve Arası
16.30 – 17.50 9. Oturum: Omurga sorunları Oturum Başkanları: Nejat Akalan, Soner Duru
16:30 – 16:50 Vertebral kranio bileşke anomalilerinde tedavi yaklaşımı Nejat Akalan
16:15 – 16:55 Spinal deformite tedavisi M. Memet Özek
17:20 – 17:50 Video sunumu Kaya Kılıç. Alp Ö. Börçek
20:00 GALA YEMEĞİ
SAAT KONULAR KONUŞMACILAR
08.30 – 09.50 10. Oturum Oturum Başkanları: Ahmet Çolak, Kaya Kılıç
08:30 – 08:40 Pediatrik anevrizma Kaya Kılıç
08:45 – 09:00 AVM Tuncer Turhan
09:05 – 09:15 Moyamoya hastalığı Hakan Karabağlı
09:20 – 09:50 Olgu Sunumu Osman Şimşek, Adnan Dağçınar
09:50 – 10:10 Kahve Arası
10:10 – 11.20 11. Oturum Oturum Başkanları: Murat Vural, Özcan Tarım
10:10 – 10:20 Kavernoma Nejat Akalan
10:25 – 10:35 Galen veni malformasyonları Anıl Arat
10:35 – 11:20 Video Sunumu Nejat Akalan, Murat Vural, Tuncer Turhan
11:25 Kursun değerlendirilmesi, öneriler ve kapanış (Bayrak devir teslimi)